Chapter 5: Assemble Your Team Study Guide

Pagkatapos mong basahin ang libro, it’s time to go deeper para ma-apply sa buhay mo ang mga leadership lessons mula sa buhay ng mga Super Heroes coupled with biblical principles.

Introduction

Nasubukan mo na bang maglaro ng basketball? Nakikita mo ba how the team plays at ang role ng iba’t ibang players?
If you know a Basketball Coach, interviewhin at kausapin mo kung paano niya ginagamit ang skills ng bawat isang member ng team.
Nakapanood ka na ba ng concert ng isang banda? Napansin mo ba kung gaano karami ang performers at ang mga tao na nasa “behind-the-scenes?

Chapter Summary

If you have a vision, you need other people to implement it.

Sabi ni Margaret Mead:

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world.”

Sometimes, being a leader means working behind the scenes, kagaya na lang ni Nick Fury, ang mastermind ng The Avengers Initiative.

The Six (6) People you need in your team:

  • The Mastermind
  • The Cheerleader
  • The Skeptic
  • The Director
  • The Mentor
  • The Connector

Hindi madaling hanapin ang mga taong ito pero may mga iba’t ibang paraan para mahanap mo sila.

Questions for Reflection and Discussion

  • May mga naiisip ka ba na puwedeng maging members ng team mo?
  • Doon sa 6 roles in the team, alin ang pinaka-applicable sa iyo? Ano ang nakikita mong role?
  • Paano mo mahahanap ang mga puwedeng maging members ng iyong team?
  • How can you become a part of a team na binubuo ng isang leader? Puwede rin namang existing na yung team.

Lipad Na!

Next week, to apply what you learned in this chapter, look for an organization, or a team, or any project to volunteer your time and your energy. Observe mo na rin how the team works.

Resources: Videos

Nick Fury Recruiting Tony Stark for the Avengers Initiative

Nick Fury Recruits Iron Man, who meets the Black Widow

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*