Ito ay kwento tungkol sa isang kabataan na kung saan ay dating babaero, umiinom, naninigarilyo, mabarkada, sumasagot sa magulang at higit sa lahat ay hindi nakakakilala sa ating Panginoon. At dahil sa taunang aktibidad na inaabangan lahat ng mga kabataan, dito ay nabago ang kanyang pananaw. Naunawaan nya ang kanyang halaga bilang isang kabataang kristiyano, naunawaan nya ang kanyang mga kasalanan, at higit sa lahat ay naunawaan nya kung sino ba talaga siya bilang isang anak ng Diyos. Sa mga pagbabagong ito ang naging dahilan ng kanyang pagLUHA na hindi pa dito nagtatapos ang kanyang buhay kundi ito palang ang kanyang simula bilang isang anak ng ating Panginoon.