Read Mark 10:2-16

2 Some Pharisees wanted to test Jesus. So they came up to him and asked if it was right for a man to divorce his wife. 3 Jesus asked them, “What does the Law of Moses say about that?”

4 They answered, “Moses allows a man to write out divorce papers and send his wife away.”

5 Jesus replied, “Moses gave you this law because you are so heartless. 6 But in the beginning God made a man and a woman. 7 That’s why a man leaves his father and mother and gets married. 8 He becomes like one person with his wife. Then they are no longer two people, but one. 9 And no one should separate a couple that God has joined together.”

10 When Jesus and his disciples were back in the house, they asked him about what he had said.11 He told them, “A man who divorces his wife and marries someone else is unfaithful to his wife. 12 A woman who divorces her husband[a] and marries again is also unfaithful.”

Jesus Blesses Little Children

13 Some people brought their children to Jesus so that he could bless them by placing his hands on them. But his disciples told the people to stop bothering him.

14 When Jesus saw this, he became angry and said, “Let the children come to me! Don’t try to stop them. People who are like these little children belong to the kingdom of God.[b] 15 I promise you that you cannot get into God’s kingdom, unless you accept it the way a child does.” 16 Then Jesus took the children in his arms and blessed them by placing his hands on them.

Passage copied from BibleGateway.com

Divorce and Separation

Ayon sa isang ulat sa Inquirer.net, tumataas daw ang kaso ng annulment sa Pilipinas. Mayroon daw 7,753 cases para sa annulment ang inihabla sa mga korte ng Pilipinas noong 2007. Isipin nyo, Halos walong kaso ng annulment ang inihahain every week!

At noong 2007 pa yun. Paano na lang kaya ngayon?

Tapos, napakarami pa nating naririnig na kwento tungkol sa mga OFW na may pamilya sa Pilipinas tapos nagkakaroon din ng kalaguyo at pamilya abroad!

Alarming di ba?

Sa ating bansa, wala pa tayong batas tungkol sa divorce. Pinapayagan lang ang Annulment, o pagpapawalang-bisa sa kasal. Si Kris Aquino di ba, nagpa-annul sa kasal nila ni James Yap?

Usap-Usap

Ano ang pananaw mo sa divorce o paghihiwalay ng mag-asawa?
May kilala ka bang may “broken” family? O kaya ang inyong pamilya ay matatawag bang broken family?
Anong masasabi mo sa epekto nito sa kabataan o mga anak ng mag-asawang naghiwalay?

Sabi ni Lord

Noong panahon ng Panginoong Hesu-Kristo, pinapayagan ng mga Israelita ang divorce. Sabi ng ating Bible reading ngayon sa verse 4: “Moses allows a man to write out divorce papers and send his wife away.”

Mag-file lang daw ng mga papeles ang lalaki eh pwede na niyang i-divorce ang kanyang asawa.

Pero may bagong rule na sinabi si Lord:

5 Jesus replied, “Moses gave you this law because you are so heartless. 6 But in the beginning God made a man and a woman. 7 That’s why a man leaves his father and mother and gets married. 8 He becomes like one person with his wife. Then they are no longer two people, but one. 9 And no one should separate a couple that God has joined together.”

10 When Jesus and his disciples were back in the house, they asked him about what he had said.11 He told them, “A man who divorces his wife and marries someone else is unfaithful to his wife. 12 A woman who divorces her husband[a] and marries again is also unfaithful.”

Usap-usap (Ulit)

Sa tingin mo, istrikto ba ang pamantayang ito?
Kelan ba acceptable ang paghihiwalay ng mag-asawa?
Kung ikaw ang mag-aasawa, paano mo masisiguro na hindi ka makikipaghiwalay pagdating ng araw?

Epekto sa mga Anak

Malaki ang epekto ng paghihiwalay ng mga magulang sa kanilang mga anak—emotionally, socially, pati na rin financially! Yun nga lang nag-aabroad ang mga magulang, nagkakaroon na rin ng ilang mga problema. Iyon pa kayang mga naghiwalay ang magulang?

Kaya nga siguro, sa Mark 10, sinabi rin ng Panginoong Hesus na hayaang lumapit sa kanya ang mga bata. Since tayo ang mga representative ni Jesus dito sa mundo, nasa ating mga kamay at balikat ang pag-abot at paglapit sa mga bata at kabataan—lalo na yung mga apektado ng paghihiwalay ng mga magulang.

Act It out

Sa tingin mo, paano kaya makakapagpakita ng pagmamahal ang ating Simbahan at ang mga Christians, in general, sa mga kabataang apektado ng divorce, annulment o paghihiwalay ng mga magulang?
Ikaw, paano mo ipakikita ang love ni Lord sa kaibigan mong may broken family?
O di kaya, kung ikaw naman ang kabilang sa isang “broken” family, paano ka “lalapit” kay Lord?

Let the Children Come

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *