#SuperEpic Discount for Bulk Orders

Kailangang-kailangan natin ng mga youth leaders ngayon. Sabi nga ni Rizal ‘di ba: “kabataan nag pag-asa ng bayan. The good news is, may mga “powers” tayo bilang kabataan.

Nag-uumapaw tayo sa idealism at sa desire na makatulong sa ibang tao. We want to “change the world.” We want to create #SuperEpic impact to our world.

Basahin ang “May Powers Ka to Be #SuperEpic” and learn leadership lessons from Spiderman, Batman, Human Torch, Cyclops (X-Men), Nick Fury (Avengers), The Hulk, and Superman.

Hindi lang iyan, “May Powers Ka to Be #SuperEpic” also presents leadership principles from the Bible na super useful sa mga kabataang leader.

If you are a youth pastor, youth worker, or a youth leader organizing an event for young people, “May Powers Ka to Be #SuperEpic” is a great resource para sa inyong event.

More good news. Dahil Summer season ngayon at maraming events na para sa kabataan, you can avail of bulk discounts if you order copies of #SuperEpic in bulk.

SuperEpic Discount

Use the Order Form below to place your orders. We will send you an invoice via email. Payment instructions will be included in the email.

[contact-form-7 id=”177″ title=”#SuperEpic Order Form”]