Ang SuperEpic Stories ay isang bagong series dito sa aking blog. I will feature stories from characters from the Bible, from history, and in our present day that illustrates the ideas and concepts in the book: “May Powers Ka to Be #SuperEpic.”

Feel free to use this as part of your devotion or study at para na rin matulungan ka para maging mas mabuting leader. Share it with your friends, too.

* * * * *

Noong panahong nabuhay siya sa mundo, controversial figure si Jesus, lalo na sa mga political at religious leaders sa bansang Israel. Galing siya sa humble beginnings. For one, ipinanganak siya sa Nazareth. Tanong nga ni Philip sa John 1:46 “Can anything good come out of Nazareth?” At na-amaze sa kanya ang maraming mga religious leaders at teachers dahil kaya niyang makipagdebate sa kanila.

Bilang mga Christians, we recognize Jesus as our Lord and Savior. Pero kung babalikan natin ang kanyang buhay, marami siyang ginawang #SuperEpic! Ito ang ilan sa mga ginawa niya:

Weatherman.

In Mark 4:35-41, habang tumatawid sina Jesus at ang kanyang mga disciples sa isang lake, biglang dumating ang malakas na storm. Natutulog si Jesus noon, pero when he woke up, he commanded the wind and the rain to stop. And it did.

image credit: Joe Campbell via Flickr
image credit: Joe Campbell via Flickr

Social Worker.

Ito pa isa: in Mark 6, Jesus feeds the five thousand. Sabi ng ilang mga scholars, puwedeng hindi talaga dumami ang dalawang fish at limang pandesal na dinala nung isang bata, but that natutong mag-share ng baon yung mga tao na sumunod kay Jesus. Either way, isipin mo yun, parang Social Worker si Jesus na may feeding session para sa super daming tao.

Physician.

Marami ring mga ginamot na tao si Jesus–mga physical na karamdaman at spiritual maladies. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit sobrang daming tao ang gustong lumapit kay Jesus.

Exorcist.

Ito ang ministry na scary. Jesus had to banish demons na nang-ooppress sa mga tao noong panahon niya. Remember si “Legion” na lumipat sa mga kawawang pigs na bigla na lang nag-jump-over-the-cliff?

Activist and Critic.

Isa rin ito sa mga mahirap na aspekto ng ministry ni Jesus. Hindi siya superfriends ng mga Pharisees at Sadducees. Paano ba naman kasi tinawag niya silang “Brood of Vipers.” Kahit na kung ano-ano pa ang mga tinatanong ng mga ito kay Jesus, he has a way to answer and confound them.

“You Will Do Greater Things than These…”

So, why am I enumerating all theses things that Jesus did?

Kasi, sabi niya sa John 14:12 “I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done, and even greater works, because I am going to be with the Father.”

You see, we are the ambassadors of Jesus to our world. And we have the power to do the same things he has done. Kaya din nating maging #SuperEpic.

* * * * *

2

Basahin ang “May Powers Ka to Be #SuperEpic” to grow as a youth leader. Puwede mo rin itong gamitin to train others! Just go to http://BeSuperEpic.com

How about you? May #SuperEpic Stories ka ba?

If meron, tell your story in 350-500 words. Puwedeng English, Tagalog, or Taglish. Basta anything that can help other young leaders become #SuperEpic!

Jesus: SuperEpic Savior

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *