Great Power = Great Responsibility

Chap-01

Titingnan ng Chapter na ‘to ang power ng mga kabataan ngayon.

Ayon sa analysis ni Rob Salkowitz, author ng Young World Rising, may tatlong forces na bumabago sa mundo ngayon:

  1. Kabataan
  2. Information and Communications Technology, at
  3. Entrepreneurship.

Iisa-isahin ng chapter na ito ang tatlong forces na binanggit ni Salkowitz upang bigyang diin ang power ng mga kabataan, at ang matching responsibilities nito.

May ganito ring prinsipyo sa Bible na binanggit ni Jesus sa Luke 12:48 (To whom much is given, much is required.)

Listen to the following audio clip para malaman kung tungkol saan ang chapter na ito.

Click here to go back to the Home Page.