Iwasan ang Kryptonite

Chap-07

Sa isang tingin, parang wala nang kahinaan si Superman. May laser vision, nakakalipad, kaya niyang magligtas ng napakaraming mga tao. Pero kapag nandiyan na ang Kryptonite, nanghihina siya at hindi na niya naitutuloy ang laban.

Maraming temptations sa mga kabataang lider. Dito sa Chapter 7, pag-uusapan ang mga temptations na ito na related sa power, money, relationship abuse, atbpa. Parang Kryptonite ang mga temptations na ito–pinababagsak nila ang isang lider.

Kaya dapat matuto ang mga kabataang lider na maging accountable para maprotektahan ang kanilang integrity at character. Icha-challenge din ng chapter na ito na mamuhay ang mga kabataan bilang examples (1 Timothy 4:12).